Cấu trúc link chi tiết bài viết của module News trên CMS NukeViet mặc định có dạng rất dài. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn loại bỏ alias chuyên mục khỏi link, nếu bạn chọn tính năng loại bỏ tên module news khỏi url thì link chi tiết sẽ rất gọn gàng.

Cấu trúc link chi tiết bài viết của module News trên CMS NukeViet mặc định có dạng
domain.com/news/<alias-category>/<alias-detail>-<id>.html
Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn loại bỏ <alias-category> khỏi link, nếu bạn chọn tính năng loại bỏ tên module news khỏi url thì link chi tiết sẽ rất gọn gàng.
Giảm chi phí Thiết Kế Website
Giảm 40% chi phí Thiết Kế Website cho Khách hàng đầu tiên. XEM NGAY

Chúng ta cùng bắt đầu nhé!

1. Xử lý $op

Mở file: modules\news\functions.php
Tìm:
if ($count_op > 1 or $catid > 0) {
thay bằng:
$array_page = explode('-', $array_op[0]);    $id = intval(end($array_page));    $number = strlen($id) + 1;    $alias_url = substr($array_op[0], 0, -$number);    if ($id > 0 and $alias_url != '' and $alias_url != 'page') {      $_row = $db->query('SELECT * FROM ' . NV_PREFIXLANG . '_' . $module_data . '_rows WHERE id = ' . $id)->fetch();      if (!empty($_row) and isset($global_array_cat[$_row['catid']])) {        $catid = $_row['catid'];        $op = 'detail';      }    } elseif ($count_op > 1 or $catid > 0) {
  

2. Thêm link_detail cho $global_array_cat

Cũng trong file: modules\news\functions.php
Tìm đoạn: (Line 34)
$global_array_cat[$l['catid']]['link'] = NV_BASE_SITEURL . 'index.php?' . NV_LANG_VARIABLE . '=' . NV_LANG_DATA . '&amp;' . NV_NAME_VARIABLE . '=' . $module_name . '&amp;' . NV_OP_VARIABLE . '=' . $l['alias'];
Thêm bên dưới:
$global_array_cat[$l['catid']]['link_detail'] = NV_BASE_SITEURL . 'index.php?' . NV_LANG_VARIABLE . '=' . NV_LANG_DATA . '&amp;' . NV_NAME_VARIABLE . '=' . $module_name . '&amp;' . NV_OP_VARIABLE . '=';


3. Thay thế link chi tiết bài viết

Mở file: modules\news\funcs\detail.php
Tìm đoạn: 
$base_url = NV_BASE_SITEURL . 'index.php?' . NV_LANG_VARIABLE . '=' . NV_LANG_DATA . '&amp;' . NV_NAME_VARIABLE . '=' . $module_name . '&amp;' . NV_OP_VARIABLE . '=' . $global_array_cat[$news_contents['catid']]['alias'] . '/' . $news_contents['alias'] . '-' . $news_contents['id'] . $global_config['rewrite_exturl'];
Thay bằng:
$base_url = NV_BASE_SITEURL . 'index.php?' . NV_LANG_VARIABLE . '=' . NV_LANG_DATA . '&amp;' . NV_NAME_VARIABLE . '=' . $module_name . '&amp;' . NV_OP_VARIABLE . '=' . $news_contents['alias'] . '-' . $news_contents['id'] . $global_config['rewrite_exturl'];


4. Xử lý link detail trong các file liên quan

- Mở file: modules\news\funcs\main.php
Tìm và thay thế tất cả các đoạn như sau:
$global_array_cat[$item['catid']]['link'] . '/' . $item['alias']
thay bằng:
$global_array_cat[$item['catid']]['link_detail'] . $item['alias']

Tìm và thay thế tất cả các đoạn như sau:
$array_cat_i['link'] . '/' . $item['alias']
thay bằng:
$array_cat_i['link_detail'] . $item['alias']

- Mở file: modules\news\funcs\viewcat.php
Tìm và thay thế tất cả các đoạn như sau:
$global_array_cat[$item['catid']]['link'] . '/' . $item['alias']
thay bằng:
$global_array_cat[$item['catid']]['link_detail'] . $item['alias']

- Mở file: modules\news\blocks\global.block_news_cat.php
Tìm:
$module_array_cat[$l['catid']]['alias'] . '/' . $l['alias']
thay bằng:
$l['alias']

- Mở file: modules\news\blocks\global.block_tophits.php
Tim:
$module_array_cat[$catid]['alias'] . '/' . $alias
thay bằng:
$alias

- Mở file: modules\news\blocks\module.block_news.php
Tìm:
$module_array_cat[$catid]['alias'] . '/' . $alias
thay bằng:
$alias

Vậy là hoàn thành, chúc bạn thành công nhé!
Muốn Tăng Trưởng Doanh Thu

 

Tham khảo thêm một số bài viết hướng dẫn về NukeViet khác:

Từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất:   Loại bỏ alias chuyên mục khỏi link bài viết trong module News

Tác giả: Huỳnh Quốc Đạt

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn https://vuta.vn là vi phạm bản quyền.
 
4.6/5 (11 bình chọn)
Thiết kế Website
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây